Ngày 18 Phiên Tòa Xét Xử Sam Bankman-fried Cựu Ceo Ftx Bị Tuyên Có Tội Với Tất Cả Tội Danh