Ngày 17 Phiên Tòa Xét Xử Sam Bankman-fried Phiên Tranh Luận Cuối Cùng Giữa Bên Công Tố Và Luật Sư Bào Chữa