Ngày 16 Phiên Tòa Xét Xử Sam Bankman-fried Kết Thúc Phần Chất Vấn Nhân Chứng