Ngày 4 Của Phiên Tòa Xét Xử Sam Bankman-fried Những Thừa Nhận Khác Từ Gary Wang Về Sai Phạm Của Ftx