Lượng Tiền Nạp Lên Binance Tăng 156 Tỷ Usd Trong 1 Tuần Qua