Nghi Vấn Có Người gom Hàng Rocket Pool rpl Trước Lúc Niêm Yết Binance