Lượng Cung Lưu Hành Của Busd Tiếp Tục Suy Giảm Trong Tháng 1