Figure Market Và Pantera Giành Chiến Thắng Trong Đợt 3 Thanh Lý Lô Sol Bị Khóa