Tuần San Coin68 3107 - 0608 Curve Bị Hack Microstrategy Muốn Mua Thêm Btc Việt Nam Khẳng Định Vị Thế Trên Binance