Ftx Gửi Kế Hoạch Hồi Sinh Sàn Lên Tòa Án - Ftt Bị khai Tử