Hơn 810 Triệu Usd Lệnh Phái Sinh Bị Thanh Lý Khi Giá Bitcoin Giảm Về 65000 Usd Nhiều Altcoin Sụt 25