Makerdao Mua Thêm 700 Triệu Usd Trái Phiếu Chính Phủ Mỹ Nâng Tổng Giá Trị Nắm Giữ Lên Con Số 12 Tỷ Usd