Founder Sàn Kraken Chỉ Trích Các Vc Đã Tiếp Tay Cho Ftx