Btc Vượt Ngưỡng 30000 Usd Bitcoin Dominance Đạt Đỉnh Cao Nhất 2 Năm Qua