Blockchain Từng Được Chủ Tịch Sec Ca Ngợi Lọt Top Dự Án Có Số Nhà Đầu Tư Thua Lỗ Cao Nhất