Tvl Ngành Defi Lần Đầu Phá Ngưỡng 100 Tỷ Usd Sau 2 Năm