Sam Bankman-fried Bị Cấm Phát Ngôn Sau Khi Tiết Lộ Tài Liệu Riêng Tư Của Caroline Ellison