Microstrategy Sẽ Không Bán Bitcoin Bất Chấp Nguy Cơ Bị Thanh Lý Khoản Vay Thế Chấp Bằng Btc