Hàn Quốc Thông Qua Dự Luật Tiền Mã Hóa Độc Lập Sau Nhiều Bê Bối