Giá Token Luna Mới Giảm 74 Sau Gần Một Ngày Niêm Yết