Giá Nft Milady Giảm thê Thảm Vì Nhà Sáng Lập Thừa Nhận quá Khứ Đen Tối