Dymension Gặp Trục Trặc Trên Mainnet Ngay Trước Thềm Niêm Yết Token