Đội Ngũ Pháp Lý Của Terra Đồng Loạt Từ Chức Sau Khi Dự Án Sụp Đổ