Cựu Chủ Tịch Ftx Us Sam Bankman-fried Không Còn Là Người Mà Tôi Từng Biết