Circle Khẳng Định Có Thể Lấy Lại Được 33 Tỷ Usd Bị Mắc Kẹt Giá Usdc Áp Sát Mốc 1 Usd