Các Chủ Nợ Của Voyager Phải Trả 51 Triệu Usd Phí Dịch Vụ Pháp Lý Trong 3 Tháng