Bitcoin Chinh Phục Mốc 29000 Usd Rồi Quay Đầu Về Mức Cũ