Trung Quốc sắp khởi đầu đấu giá, liệu các quỹ Bitcoin ETF tại Hong Kong sẽ kích hoạt đợt tăng giá lên đến nửa lĩnh vực?