Trend Inscription Lan Sang Fantom Và Avalanche Phí Giao Dịch Tăng Vọt