Tranh Cãi Nổ Ra Giữa Polyhedra Network Và Zksync Về Mã Token Zk Trên Sàn Bybit