Tổng Thống Nayib Bukele Công Bố 44 Quốc Gia Sẽ Tham Gia Thảo Luận Về Bitcoin Tại El Salvador