Thị Trường Chuyển Xấu Các Công Ty Crypto Lớn Đồng Loạt Cắt Giảm Nhân Sự