Spiritswap spirit Hệ Fantom Ngừng Hoạt Động Vì Bị Ảnh Hưởng Từ Multichain