Số Lượng Ví Crypto Được Covalent phủ Sóng Tăng 40 Triệu Trong Q12024