Báo Cáo Của Messari Chỉ Ra Sự Tăng Trưởng Vốn Hóa Tỷ Lệ Staking Và Lượng Token Mua Lại Của Covalent cqt Trong Q12024