Nhiều Nhà Đầu Tư Nft Bayc Gặp Vấn Đề Về Mắt Sau Khi quẩy Sự Kiện Của Yuga Labs