Người dùng Friendtech tiếp tục kiểm điểm và đổi điểm thành tiền sau khi sự phấn khích về Airdrop tăng lên