Ngân Quỹ Animoca Brands Tăng Gấp 5 Lần Trong 2 Tháng Nhờ cơn Sốt Metaverse