Ngân Hàng Trung Ương Ấn Độ Muốn Chính Phủ tiếp Bước Trung Quốc Cấm Triệt Để Tiền Mã Hóa