Near Foundation Thành Lập Trung Tâm Blockchain Mới Tại Kenya