Meta Lỗ Gần 14 Tỷ Usd Cho Mảng Metaverse Trong Năm 2022