Layerzero Tái Khởi Động Chiến Dịch săn Sybil Vào Ngày 2805