Hoạt Động Defi Lao Dốc Xuống Mức Thấp Nhất Kể Từ Đầu Năm