Giá Ht Tăng 24 Sau Tin Sàn Huobi Đăng Ký Hoạt Động Tại Hong Kong