Ethereum eth Tiếp Tục Giảm Sâu Dù Áp Sát Nâng Cấp The Merge