Đồng Sáng Lập Nexo Cho Rằng Sự Đổ Vỡ Của Crypto Đang Diễn Ra Tương Tự cơn Hoảng Loạn 1907