Circle Sẵn Sàng Cho Cuộc Chiến Stablecoin Với 1 Tỷ Usd Tiền Mặt