Chính Phủ Hàn Quốc đặt Cược Vào Metaverse Với Khoản Đầu Tư Trị Giá 1771 Triệu Usd