Ceo Ripple Cho Biết Vụ Kiện Giữa Sec Và Công Ty Có Thể Đi Vào Hồi Kết Trong Năm 2022