Cầu Nối Của Bnb Chain Bị Tấn Công Thiệt Hại Ước Tính 586 Triệu Usd